Stav

Tato kapitola popisuje funkci Stav. Nabídka Stav obsahuje dále popsané funkce pro zpracování souborů.

Další informace viz kapitola Nastavení NC-Base / Nastavení Serveru.

Nabídka Stav.

param

Zamknout

Uzamkne vybrané programy.

Uzamknuté program nelze přenášet do CNC strojů. Pro uzamčení programu přejděte na Nastavení Serveru / Pokročilý a zaškrtněte políčko Použít uzamykací systém.

param

Odemknout

Odemkne vybrané programy.

param

Jen pro čtení

Označí vybrané programy jako pouze pro čtení.

Když není program označen pouze pro čtení, lze provést jeho simulaci (ve vykreslování drah nástrojů), ale nelze ho editovat. Pro použití této volby zaškrtněte políčko Použít systém jen pro čtení v Nastavení Serveru / Pokročilý.

param

Číst/Psát

Nastaví vybrané programy pro čtení i zápis.

param

Přijmout

Přijme importovaný soubor.

Klikněte na tuto volby pro akceptování importovaného souboru pod názvem definovaným v automatickém příjmu nebo automatickém importu DNC-MAX.

Programy v importní frontě lze přijmout nebo odmítnout. Funkce fronty lze použít pouze s aktivovaným DNC-Max (viz také Vyhledat / Fronta).

param

Přijmout importovaný soubor jako

Přijme importovaný soubor pod jiným názvem. Zobrazí se tento dialog:


Zadejte nový název programu a klikněte na OK. Klikněte na Zrušit pro ukončení bez zadání nového názvu souboru.

param

Zobrazit importovaný soubor

Zobrazí náhled na importovaný program. Tato funkce vám umožňuje prohlédnout soubor před jeho přijetím nebo odmítnutím.

param

Porovnat s importovaným souborem

Porovná importovaný soubor s programem ve frontě. To vám umožní prohlédnout soubor před jeho přijetím nebo odmítnutím.

param

Odmítnout

Odmítne importovaný soubor.

param

Přidat komentář

Přidá komentář k vybranému programu. Zobrazí se tento dialog:

Přidat komentář změny.

V poli Komentář změn vyberte komentář a klikněte na OK pro jeho vložení. Pro vložení svého vlastního komentáře zvolte Jiná změna, zadejte svůj komentář do pole Důvod změny? a klikněte na OK. Pro zrušení operace klikněte na Zrušit.

param

Změnit stav

Klikněte na tuto volbu, pokud si přejete změnit stav programu.