Program

Tato kapitola popisuje nabídku Program na záložce Databáze. Menu Program obsahuje dále popsané funkce pro práci se soubory.

Podrobnosti o nastavení sekce Program hledejte prosím na odkazu Nastavení NC-Base.

Nabídka Program.

param

Informace o programu

Zobrazí informace o vybraných programech.

Informace o programu lze zadat do polí definovaných na odkazu Nastavení databáze.

Další nastavení pro automatické načítání polí databáze lze najít v Formát programu.

param

Kopírovat informace o programu

Klikněte na tuto volbu pro zkopírování informací o programu z vybraného programu.

param

Vložit informace o programu

Klikněte na tuto volbu pro vložení zkopírovaných informací o programu do vybraného programu.

param

Editovat

Otevře vybraný soubor.

Klikněte na tuto ikonu pro otevřené vybraného souboru v aplikaci, která je přiřazena příponě programu (např. *.pdf otevře soubor v aplikaci Acrobat Reader, *.doc v aplikaci Microsoft Word, atd.).

param

Otevřít v CIMCO Edit

Otevře vybraný soubor v CIMCO Edit.

Klikněte na tuto ikonu pro otevření vybraných souborů v CIMCO Edit pro jejich prohlížení nebo editaci.

param

Porovnat

Porovná vybrané programy.

Klikněte na tuto volbu pro otevření vybraných souborů v Porovnání souborů v CIMCO Edit. Když vyberete dva programy a porovnáte je, jsou obvykle porovnány i odpovídající NC programy.

Pokud chcete porovnat přidružené soubory, musíte je vybrat. Můžete porovnávat přidružené soubory pro různé programy.

param

Zobrazit záznam o verzích

Zobrazí informace o verzi vybraného souboru.

Pro zobrazení zpráv o verzích musí být aktivována volba Použít systém správy verzí v dialogu konfigurace NC-Base v Nastavení Serveru / Pokročilý.

param

Zobrazit poznámky o souboru

Zobrazí poznámky o souboru.

param

Přidat program

Přidá do databáze nový program.

Když kliknete na tuto ikonu, zobrazí se následující dialog:

Dialog pro přidání nového programu.

param

Přidat aktuální program

Přidá program v aktuálním oknu do databáze.

Pokračujte podle popisu v Nový soubor a přidejte soubor.

param

Vytvořit kopii programu

Zkopíruje vybraný program.

Pokračujte podle popisu v Nový soubor a přidejte soubor.

param

Přidružit soubor(y)

Přidruží soubor(y) k programu.

K programu můžete přiřadit jakýkoliv soubor (např. digitální obrázky, výkresy ve formátu pdf, atd.).

Pro podporované formáty je k dispozici náhled, např. pro jpeg, bmp a pdf, ale nikoliv pro nepodporované formáty.

param

Připojit/aktualizovat informační soubor

Připojí/aktualizuje nový informační soubor.

param

Připojit/aktualizovat nástrojový list

Připojit/aktualizovat seřizovací list.

Ve výchozím nastavení je nástrojový list vygenerován automaticky při vkládání nových programů (což lze deaktivovat zaškrtnutím políčka Vypnout nástrojové listy v Nastavení Serveru / Přidružené soubory).

Pokud chcete přidat nástrojový list, zobrazí se tato zpráva:


Klikněte na Ano pro nahrazení stávajícího seznamu nástrojů novým. Klikněte na Ne pro přerušení operace.

Pokud kliknete na Ano, zobrazí se tato zpráva:


Klikněte na Ano pro přidání stávajícího nástrojového listu. Klikněte na Ne pro automatické vygenerování nového nástrojového listu. Klikněte na Zrušit pro ukončení bez provedení změn.

param

Připojit/aktualizovat seřizovací list

Připojí/přidá nový seřizovací list.

Postupujte prosím podle popisu v Přidat nástrojový list.

param

Smazat

Smaže vybrané programy.

Smazané programy lze obnovit (podrobnosti viz Obnovení smazaných programů).

param

Vymazat trvale

Vymaže nevratně vybrané soubory.

Vymazané programy NELZE obnovit.

param

Obnovit smazané

Obnoví vybrané programy.

Trvale smazané programy NELZE obnovit.