CIMCO NC-Base v6 Uživatelská příručka

Obsah

Licenční informace

Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a neznamenají závazek na straně CIMCO A/S. V tomto dokumentu popsaný software lze používat nebo kopírovat pouze ve shodě s podmínkami této licence. Kupující si může zhotovit jednu kopii softwaru jako zálohu, ale žádná část tohoto uživatelského manuálu nesmí být reprodukována, uchovávána v systému pro vyhledávání informací, nebo přenášena v žádné podobě nebo žádným způsobem elektronicky nebo mechanicky, včetně zhotovování fotokopií a zaznamenávání za jakýmkoliv jiným účelem, než je osobní použití kupujícím, bez předchozího písemného schválení společností CIMCO A/S.

PODMÍNKY POUŽITÍ PRO:

Upozornění

CIMCO A/S si vyhrazuje právo provádět kdykoliv změny v softwaru NC-Base v6 a to bez předchozího upozornění.

Softwarová licence

Máte právo používat takový počet licencí přiloženého programu, který jste zakoupili od CIMCO A/S. Žádným osobám nebo společnostem nesmíte distribuovat kopie programu nebo související dokumentace. Nesmíte upravovat program nebo související dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu CIMCO A/S.

Zřeknutí se záruk a odpovědnosti

CIMCO A/S neposkytuje žádné záruky, ani výslovné nebo vyplývající, týkající se softwaru, jeho kvality, výkonu, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro nějaký konkrétní účel. Veškerá rizika, týkající se jeho kvality a výkonu, je na kupujícím. Pokud by se mělo po zakoupení ukázat, že je software společnosti NC-Base v6 vadný, kupující (a ne CIMCO A/S, jeho distributor, nebo jeho maloobchodní prodejce) přejímá celkové náklady na veškerý nezbytný servis, opravy nebo korekce všech souvisejících nebo následných škod. V žádném případě nebude CIMCO A/S odpovědný za přímé nebo následné škody, vyplývající z jakékoliv chyby v softwaru a to i v případě, kdy byla společnost CIMCO A/S upozorněna na možnost takových škod. Některé soudní systémy neumožňují vyjmutí nebo omezení vyplývajících záruk nebo odpovědnosti za související nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyjmutí pro vás nemusí platit.

Upozornění:

Průvodní software je důvěrný a je vlastnictvím CIMCO A/S. Není dovoleno žádné jiné použití nebo poskytnutí, než výslovně stanovené písemnou licencí od CIMCO A/S.

Copyright © 1991-2012 CIMCO A/S. Všechna práva vyhrazena.

Tento software obsahuje důvěrné informace a obchodní tajemství společnosti CIMCO A/S. Použití, poskytnutí nebo reprodukce je zakázána bez předchozího písemného souhlasu společnosti CIMCO A/S.

CIMCO Edit, DNC-Max a logo CIMCO jsou obchodní značky společnosti CIMCO A/S.

Microsoft, Windows, Win32 a Windows NT jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Ostatní značky a názvy produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními známkami svých příslušných vlastníků.

Kontakt

CIMCO A/S
Vermundsgade 38A, 3
2100 Copenhagen Ø
Dánsko

Telefon: +45 4585 6050
Fax: +45 4585 6053

Email: info@cimco.com
Web: www.cimco.com