Záložka Databáze

V této kapitole jsou popsány funkce v záložce Databáze.

Funkce v NC-Base v6 se aktivují příslušnou ikonou v liště nástrojů. Příkazy jsou seskupeny do různých nabídek v záložce Databáze.

Pokud lze funkci aktivovat v liště nástrojů nebo klávesovou zkratkou, je ikona nebo klávesová zkratka zobrazena vedle názvu příkazu.

Databáze je volitelná a bude v Editoru pouze tehdy, pokud jste si ji zakoupili.

Pokud není záložka Databáze k dispozici, postupujte prosím podle Instalace, abyste zjistili, jak spustit klienta NC-Base.