Simulering

Detta avsnitt beskriver Simuleringsfunktionerna i editorns Ribbon-meny.

Tillvalet 3D/2D-simulering i CIMCO Edit v6 används för simulera ett CNC-program. Simuleringen konfigureras via ikonerna eller .

Den grafiska simuleringen visar verktygsbanan för fräsning och svarvning i ZX-planet (G18). NC-programmet visas i den vänstra rutan i simuleringsfönstret och simuleringen i sig visas i den högra rutan. Du kan stoppa och starta simuleringen, styra hastigheten och riktningen av verktygets rörelse etc.

När den dynamiska simuleringen körs visas vilket NC-block som håller på att bearbetas med hjälp av en grå markering i NC-programmet. Du kan använda helskärm för att göra så den grafiska simuleringen täcker hela skärmen utan att visa programmet. Du kan också hoppa igenom NC-koden med alternativen: Hoppa till nästa rörelse, Hoppa till nästa bearbetande rörelse, Hoppa till nästa Z-nivå och Hoppa till nästa verktyg.

Dynamisk zoom, panorering, rotering och mätfunktioner kan användas för att analysera simuleringen.

Du behöver en licensnyckel med simulering aktiverad för att kunna använda den här funktionen.