Typy souborů

Tato kapitola popisuje nastavení typů souborů.

Nastavení typů souborů' určuje, jak provádět přečíslování, vyhledávání výměn nástrojů, porovnávání souborů, konfiguraci nastavení vykreslování, barev, kam ukládat soubory, atd.

Barvy, čísla bloků, vykreslování, porovnávání souborů, atd. se konfigurují pro každý typ souboru individuálně.

Typ souboru je soubor makra, který obsahuje konkrétní nastavení pro typ stroje (např. soustružení, frézování, atd.), kódů programu (ISO G-kód, Heidenhain, prostý text) a příkazů (přečíslování, výměny nástrojů, barvy, vykreslování, atd.).

Typy soubor Soustružení v ISO, Frézování v ISO, Heidenhain a Textový soubor jsou v CIMCO Edit v7 integrovány. Můžete přidat nové typy souborů, například Soustružení úpravou stávajících maker nebo vložením svých vlastních. Jak to provést se dovíte v kapitole Nastavení maker.

Pro konfiguraci nastavení typů souborů zvolte Základní nastavení v záložce Editor nebo klikněte na ikonu otevření dialogu nastavení . To otevře okno nastavení Editoru. Klikněte na Typy souborů v levé nabídce dialogu nastavení. Zobrazí se tento dialog:

Zobrazení typů souborů.

Typy souborů

V tomto poli je zobrazen seznam definovaných typů souborů. Použijte šipky nahoru/dolů pro přemístění vybraného typu souboru v seznamu nahoru nebo dolů.

param

Smazat

Pro smazání typu souborů ho označte a klikněte na tlačítko Smazat. Budete vyzvání k potvrzení operace mazání.

param

Přejmenovat

Klikněte na toto tlačítko pro přejmenování vybraného typu souborů. Pro přejmenování typu souborů ho označte a klikněte na tlačítko Přejmenovat.

param

Přidat

Klikněte na toto tlačítko pro přidání nového typu souborů

Pro přidání nového typu souborů klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se toto okno:

Přidat nový typ souborů.

Zadejte název nového typu souborů, vyberte šablonu typu souborů z rozbalovacího seznamu a klikněte na OK. Klikněte na Zrušit, pokud chcete operaci přerušit.